סוכני השירות הבולאי בחו"ל

סוכני השירות הבולאי בחוץ לארץ

אספנים בחוץ לארץ יכולים להתקשר עם סוכני השירות הבולאי ולקבל מהם שירות. הסוכנים מספקים שירות לסוחרים ולבודדים ומוכרים את בולי ישראל בערכם הנקוב כשהם מתורגמים לפי שערי החליפין של המטבע המקומית

 

Overseas Agents Of The Israel Philatelic Service
Collectors abroad can contact agents of the Philatelic Service. The agents offer service to individuals and merchants and sell Israeli stamps at their face value, converted to the local currency by the current conversion rate.
   

North America and Canada
Israel Philatelic Agency of North America
c/o IGPC
161 Helen Street, SouthPlainfield,
New Jersey 07080 
USA
Tel.  +1 908-548-8086
Fax: +1 908-822-7379
Toll free: 800 607 2799
Email: ipana@igpc.net
Website: www.igpc.net

Great Britain and Ireland
Harry Allen
288 House
1 Aston Way
POOLEBH12 4FE
United Kingdom
Tel.  +44 1202 711371
Fax. +44 1202 711372
Email: enquiries@harryallen.com
Website:http://harryallen2017.wordpress.com/

   

Germany
Hermann E. Sieger GmbH
Am Venusberg 32-34
D-73545 Lorch/Wurttemberg
Germany
Tel: +49 7172 4031
Fax: 49 7172 21438
E-Mail:  sieger@sieger.de
Website: www.sieger.de

South Africa
East Rand Company
P.O. Box12191, Benoryn 1504
SOUTH AFRICA
Tel.  +27 11 914 5535, Fax. +27 11 914 1793
bleazard@telkomsa.net

   

Germany, Netherlands and Spain
Philagentur GmbH
Feldbergstrasse 57
61440 Oberursel, Germany
Tel. +49 (0) 6171 6282 0
FAX: +49 (0)6171 628282
E-Mail: info@philagentur.de
Website: www.philagentur.de

Australia & New Zealand
Max Stern& Co.
234 Flinders Street(Port Philip Arcade)
GPO Box 997H Melbourne 3001, Victoria
AUSTRALIA
Tel.  +613 9654 6751
Fax. +613 9650 7192
Email: maxstern@maxstern.com.au
Website: www.maxstern.com.au

   

Spain
Hirschfeld
Plaza del Angel 16, 3ºB
28012 Madrid
SPAIN
Tel.  +34 91369 0027
Fax. +34 91369 2138
Email: hirschfeld@wanadoo.es

Japan
British & Overseas Philatelic Agency
P.O. Box 80, Shibuya, Tokyo 150-91
JAPAN
Tel.  +813 3499 5250
Fax. +813 3499 3529
Email: bopatkio@jin.ne.jp

   

Italy
Bolaffi S.p.A
Via Cavour 17f
10123 Torino
ITALY
Tel. +39 011 557 6300
Fax. +39 011 562 0456
Email: info@bolaffi.it
Website: www.bolaffi.it, www.collectorclub.it

Scandinavia
Nordfrim
DK 5450, Otterup
DENMARK
Tel.  +45 64 8212 56
Fax. +45 64 8210 56
Email: nordfrim@nordfrim.dk
Website: www.nordfrim.dk

 

France
Theodore Champion SA
62, Boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
France
Tel.  +33 1 42 46 65 44
Fax. +33 1 42 46 73 49
Email: mm@theodorechampion.fr
Website: www.theodorechampion.fr