הארכת שירות דואר עוקב

 

שירות זה מיועד למי שמעוניין להאריך את שירות דואר עוקב לצורך הפניית הדואר, אשר נשלח באמצעות חברת דואר ישראל, אל מענו החדש, בתום ארבעת החודשים הראשונים בהם ניתן השירות ללא תשלום.


במידה וקבלת תזכורת מחברת דואר ישראל, עם הצעה לחדש את תקופת שירות דואר עוקב, יש באפשרותך לבצע זאת כאן באתר וגם בטלפון.

הארכת שירות דואר עוקב היא לתקופה של חצי שנה וכרוכה בתשלום. הארכת השירות אינה מצריכה הזדהות בפני האשנבאי ועל כן ניתן לבצע הארכה באמצעות הטלפון או באתר האינטרנט באמצעות טופס

הארכת שירות דואר עוקב

חשוב לדעת

לשם ביצוע הארכת הפניית הדואר בטלפון יש לציין את מספר האסמכתא המופיע בטופס ההודעה שקבלת מרשות הדואר. בזמן הגשת הבקשה בסניף, יש להזדהות בפני האשנבאי.

לתעריפי השירות לחץ

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר