משלוח עיתונים רשומים בדואר ישראל

עיתון רשום הוא עיתון שנרשם בחברת דואר ישראל, לאחר שנבדק שהוא עומד בתנאים מסוימים שהוגדרו על ידי החברה.

הבקשה לרישום עיתון תוגש בכתב בידי בעל העיתון או המוציא לאור, לסמנכ"ל לתפעול בדואר ישראל.
קיימות מספר הגבלות על אופן המשלוח המתייחסות לאריזה, מידות, משקל וכמות מינימלית למשלוח.
 
חשוב לדעת
רישום עיתון כרוך בתשלום אגרה שנתית.
 
כמה זה עולה?
 
תעריף למשלוחים עד 75,000 בחודש
תעריף למשלוחים מעל 75,000 בחודש
עד 100 גרם
1.21
1.03
מעל 100 עד 150 גרם
1.43
1.21
מעל 150 עד 200 גרם
1.45
1.23
מעל 200 עד 250 גרם
1.87
1.60
     
מעל 250 עד 300 גרם
2.46
2.09
מעל 300 עד 350 גרם
3.53
3.00
מעל 350 עד 400 גרם 
5.30
4.51
מעל 400 עד 500 גרם
6.12
5.20
     
מעל 500 עד 1000 גרם
6.89
5.86
 
 
מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר