רישום מנוי לשרות הבולאי

מעוניינים לאסוף את בולי ישראל, ולהצטרף לקבוצה המעניינת של אספני בולים בארץ ובעולם?
הירשמו כמנוי בשרות הבולאי!

קיימות שלוש מסגרות של מנויי השרות הבולאי:
א.מנוי בתשלום לכל הופעה בנפרד.
ב. מנוי לשנה מראש.
ג. מנוי בחוץ לארץ.

מנוי בתשלום לכל הופעה בנפרד
למנויים המשלמים עבור כל הופעה בנפרד מודיע השירות הבולאי, זמן מה לפני ההנפקה הצפויה, באמצעות חוזר המפרט את פרטי הבולים, ערכם הנקוב, פריטים בולאיים נוספים המונפקים באותה עת וצילומי הבולים החדשים. החוזר עצמו מלווה את הודעת התשלום אותה יש לשלם בבנק הדואר או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע).
למשלמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק, נשלחת הודעת התשלום לידיעה בלבד, כאשר חיוב חשבונם נעשה ב- 4 לחודש שלאחר יום ההופעה. למנויים לשנה מראש ומנויים בחו"ל לא נשלחת כל הודעה. אולם למנויים לשנה החוזר מצורף למשלוח הבולים.
החומר הבולאי נשלח למנוי בדואר רשום.
הבולים עצמם מלווים בעלונים אשר מסבירים את נושא הבול והרקע להנפקתו, פרטים המופיעים בו, ציור חותמת האירוע ולעיתים גם פרטים על מעצב הבול.

ההרשמה נעשית באמצעות טופס הרשמה למנוי והזמנה קבועה

שירות למנויים בחו"ל
הגר בחוץ לארץ יוכל להיות מנוי השירות הבולאי. עליו למלא טופס הזמנה קבועה לבולי ישראל ולהפקיד לזכות השירות הבולאי פיקדון בסכום שלא יפחת מ-60$ אמריקני.
בכל אירוע של הופעת בולים חדשים ישלחו הבולים למנוי בדואר אויר. התשלום תמורת החומר הבולאי ודמי הטיפול, ינוכה מחשבון הפיקדון של המנוי. יחד עם הבולים יקבל המנוי גם את מצב חשבונו. מנוי שחשבונו אינו מאפשר את משלוח ההופעה הבאה מקבל תזכורת.

כמה זה עולה
התשלום נקבע על פי ערכו הנקוב של החומר הבולאי והמוצרים הבולאיים. הערך הנקוב הינו המחיר הרשמי של המוצרים. פרט לזאת נגבים בכל הופעה גם דמי טיפול ומשלוח בתעריף מכתב רשום בארץ.
קשר עם השרות הבולאי
ניתן להתקשר טלפונית או להגיע לאשנב השירות הבולאי בשד' ירושלים 12 ביפו:
בימים א' - ה' בשעות 08.00 - 15.30
בימי ו' וערבי חג בשעות 08.00 - 12.30
הטלפון לרשות המנויים הוא 076-8873933
לאחר שעות העבודה עומד לרשות המנויים שירות מענה מוקלט.