כתובות וטלפונים

מחלקת המנויים
שד' ירושלים 12, תל אביב-יפו 68021
טל: 076-8873933

פקס: 076-8873938

לפנייה טלפונית או אישית
בימים א' - ה' בשעות 17.00-8.00
לאחר שעות העבודה עומד לרשות המנויים מענה קולי

.

חנות השירות הבולאי

שד' ירושלים 12 תל אביב-יפו 68021
טל: 076-8873907
פקס: 076-8873938
שעות פתיחה:
ימים א' – ד' 08:00 – 14:30
יום ה'  - סגור
יום ו' 08:00 – 12:00

 

לשכה - השרות הבולאי

שד' ירושלים 12, יפו 68021
טל: 8873922 - 076
פקס: 8873901 – 076

 

הבול שלי - השירות הבולאי

טל: 076-8873934

פקס: 076-8873901

 

התאחדות בולאי ישראל 
רח' פינסקר 2
תל אביב 63322
טלפון. פקס 6295547 -03
e-mail: ipf@netvision.net.il

 

אגודת סוחרי הבולים בישראל
ת"ד 4944, תל אביב 63322