כתובות וטלפונים

בית המיון                                

השרות הבולאי קומה 4                                                              

דרך ההגנה 137                                                                   

ת"א 6199903                                                                  

טל: 076-8873933                                                                            

פקס: 076-8873901                                                        

לפנייה טלפונית או אישית                                                             

בימים א' - ה' בשעות 17.00-8.00

לאחר שעות העבודה עומד לרשות המנויים מענה קולי

בית המיון

קומת קרקע

דרך ההגנה 137

ת"א 6199903

טל: 076-8873907

פקס: 076-8873901

שעות פתיחה:

ימים א'–ד'

08:00 – 14:30

יום ה' - סגור

יום ו' 08:00 – 12:00

בית המיון

השרות הבולאי קומה 4

דרך ההגנה 137

ת"א 6199903

טל: 076-8873933

פקס: 076-8873901

philserv@postil.com 

הבול שלי - השירות הבולאי

טל: 076-8873934

פקס: 076-8873901

טל: 076-8873934

פקס: 076-8873901

רח' פינסקר 2

תל אביב 63322

טלפון. פקס 6295547 -03

ipf@netvision.net.il

 

ת"ד 4944, תל אביב 63322