הזמנת חומר בולאי למנויים

השירות הבולאי מנפיק בולים כחמש פעמים בשנה. בכל הנפקה מופיעים מספר בולים חדשים.


זמן מה לפני הופעת הבולים מודיע השירות הבולאי למנוייו על ההנפקה הצפויה באמצעות חוזר המפרט את פרטי הבולים, ערכם הנקוב, פריטים בולאיים נוספים המונפקים באותה עת וצילומי הבולים החדשים.

החוזר מצורף להודעת התשלום אותה יש לשלם בבנק הדואר. למנויים בהסדר הוראת קבע נשלחת הודעת התשלום לידיעה בלבד, כאשר חיוב חשבונם נעשה ב -4 לחודש שלאחר משלוח הבולים.

לאחר קבלת התשלום מהמנוי נשלח החומר הבולאי למנוי בדואר רשום, ולמנויים בהסדר הוראות קבע נשלח החומר הבולאי בעדיפות ראשונה. הבולים עצמם מלווים בעלוני מידע שמסבירים את נושא הבול והרקע להנפקתו, פרטים המופיעים בבול, ציור חותמת האירוע ולעיתים גם פרטים על מעצב הבול.

מנויים המעוניינים בהזמנה קבועה של פריטים בולאיים מסוימים, יכולים לבצע את הזמנתם הקבועה באמצעות ציון הפריטים המבוקשים בטופס ההזמנה הקבועה ושליחתו בדואר לשירות הבולאי שד' ירושלים 12, יפו.

 

חשוב לדעת

שירות למנויים בחו"ל
הגר בחוץ לארץ יוכל גם כן להזמין חומר בולאי כמנוי השירות הבולאי בחו"ל. עליו למלא טופס הזמנה קבועה לבולי ישראל ולהפקיד לזכות השירות הבולאי פיקדון בסכום שלא יפחת מ-60$ אמריקני.

בכל אירוע של הופעת בולים חדשים ישלחו הבולים למנוי בדואר אויר. התשלום תמורת החומר הבולאי ודמי הטיפול, ינוכה מחשבון הפיקדון של המנוי. יחד עם הבולים יקבל המנוי גם את מצב חשבונו. מנוי שחשבונו אינו מאפשר את משלוח ההופעה הבאה מקבל תזכורת.

 

כמה זה עולה?

התשלום נקבע על פי ערכו הנקוב של החומר הבולאי והמוצרים הבולאיים. הערך הנקוב הינו המחיר הרשמי של המוצרים. פרט לזאת נגבים בכל הופעה גם דמי טיפול ומשלוח בתעריף מכתב רשום בארץ.