My Post עד אלי תנאי שירות

במסגרת השירות מאפשר דואר ישראל ללקוחות לקבל דבר דואר עם שליח עד הבית במקום להגיע ליחידת הדואר לאסוף את דבר הדואר.
 1. השירות ניתן למגוון סוגי דואר שלא נמסרו בבית הלקוח. צרורות, דברי דואר גדולים, חבילות ואף דברי דואר רשומים לאחר נסיון מסירה ראשון בעקבותיו הושארה הודעה.
 2. לקוח שמעוניין לקבל את השירות יתקשר למוקד 171. וימסור למוקד את הפרטים הרלונטים ובכללם את מספר הפריט
 3. המוקדן יוודא כי הפריט קיים ביחידת הדואר, יתאם את השליחות ויגבה את התמורה בהתאם לתעריף הקבוע.
 4. תיאום מסירה - תיאום המסירה תאפשר ממחרת יום הפניה ועד שישה ימים עבודה קדימה. תיאום המסירה יעשה מול מוקד 171 בהתאם לחלונות הזמן האפשריים.
 5. ניתן להזמין את הפריט אך ורק לכתובת אשר מופיעה על גבי ההודעה שנמסרה ללקוח.
 6. ניתן להזמין את הפריט אך ורק במקרים בהם מספר הימים ממשלוח ההודעה הראשונה ועד לפניה הטלפונית של הלקוח אינו עולה על 12 יום, זאת על מנת לעמוד בתנאי מסירת דברי דואר כהגדרתם במדריך הדואר .
 7. תהליך המסירה לכתובת הנמען יתבצע על פי נהלי העבודה של דואר שליחים לרבות אחריות ופיצוי.
 8. לאחר ביצוע המסירה יעודכן אתר הדואר במסירת הפריט בהתאם למספרו המקורי, לנוחות הנמען והשולח ובהתאם לכללים המקובלים בדואר.
 9. תעריף: עלות השירות 19.90 כולל מע"מ לפריט.
 10. במקרה בו הוזמן השירות, אך יחד עם זאת הגיע מיופה כוח לאסוף את הפריט והפריט טרם הועבר לשליחים, תמסור היחידה את הפריט למיופה הכוח תוך הבהרה כי לא ניתן לקבל החזר כספי.
 11. נהלי אחריות ופיצוי בהתאם לכללי הטיפול בפריט של דואר שליחים כהגדרתם במדריך הדואר.
 12. השירות ניתן בשלב זה במתכונת ניסיונית במספר מצומצם של ישובים בהתאם לשיקול הדעת של חברת דואר ישראל ובכפוף לאזורי החלוקה של דואר שליחים.

חדש! עכשיו אפשר להזמין את שירות My Post עד אלי ב My Post האיזור האישי שלכם באתר דואר ישראל
הירשמו כעת ללא תשלום ל- My Post עד אלי ותהנו גם ממעקב משלוחים משודרג

להרשמה כעת >>