מחירון שירות הפצה עסקית מעסק לעסק למנויים בלבד

השירות מיועד רק לעסקים השולחים פריטים לבתי עסק או משרדים ברחבי הארץ.

 

*לתעריפים לעיל יתווסף מע"מ כחוק 

 

להלן תעריפי השירות למנויים השולחים מעל 50 משלוחים בחודש, לפי אזורים :

(פירוט הישובים ביישום בהמשך העמוד):

 

*לתעריפים לעיל יתווסף מע"מ כחוק 

 

התעריף תקף למשלוח שנקודת האיסוף ונקודת המסירה שלו נמצאים באותו אזור. אחרת, התעריף יקבע על פי הנקודה הנמצאת באזור עם התעריף הגבוה.

 

אזור ד' כולל את שאר הישובים הנמצאים בכל אחד מאזורי א'-ב'-ג', למעט יו"ש.  

לישובים אלו תחול תוספת של 30% על התעריף הקיים לאזור בו ממוקם הישוב.

 

לבדיקת שיוך ישוב לקבוצת תעריף (PDF) >>

* עבור שירות "הבא-לי" תחול תוספת של 8.19 ₪ לפריט, לתעריף המשלוח הרגיל.
* עבור מסירת פריט כנגד איסוף והחזר המחאה מהנמען (גוביינא) תחול תוספת של 11.70 ₪ לתעריף.
* פריט המוחזר למנוי יחויב במחיר משלוח נוסף.
* החיוב הינו עפ"י חודש שירות קלנדארי.מידות ומשקלים:

המשקל המרבי לפריט 25 ק"ג. התעריף לפריט במשקל בין 25-35 ק"ג הינו: 81.90 ₪.

מידות מרביות לפריט: היקף הבסיס עד 200 ס"מ. הדופן המרבי 80 ס"מ (גובה).

התעריף למשלוח פריט בעל דופן מעל 80 ס"מ ועד למקסימום של 100 ס"מ הינו: 70.00 ₪.

פריט החורג מהתנאים המצוינים לעיל יחויב לפי התעריף להפצת משטח.

 


טיב השירות:

פריט ימסר על ידי שליח ביום עבודה לאחר יום האיסוף, לבית עסק/משרד הפועל  בשעות פתיחה קבועות (א'-ה' 8:00-17:00, ו' וערבי חג 8:00-13:00).
השירות כולל ניסיון מסירה אחד  והחזרת  מסמך/חשבונית על-פי דרישת הלקוח.

  • ביישובים הנמצאים באיזורים א'-ב'-ג' - תוך יום עבודה (24 שעות) ממועד האיסוף.
  • ליישובים מחוץ לרשימות א'-ב'-ג', כולל מתקנים על "אם הדרך" (אזור ד') – עד 3 ימי עבודה ממועד האיסוף.
  • השירות ביישובי יו"ש לא ניתן ע"י שליח אלא בהתאם לנוהלי חלוקת הדואר ביישוב.

 
אחריות:

כמות פריטים חודשית

סכום הפיצוי המרבי לפריט

התניות לקבלת פיצוי

1-500

1,000 ש"ח

 

1. האחריות הנה בגין נזק ישיר בלבד (אובדן, גניבה, נזק).

2. האחריות למקרה של אי החזרת מעטפת החזר גוביינא הינה עד 150 ₪.

501-1,000

3,000 ש"ח

3.האחריות ניתנת עבור פריטים שאינם שבירים, כל פריט שביר שנשלח

    מחייב בקבלת אישור אריזה. אין אחריות על פריטים שנשלחו ללא

   אישור אריזה מראש.

מעל 1,000

5,000 ש"ח

4. אין אחריות לפריטים המכילים מזומנים או שווי מזומנים או    תכשיטים שהועברו ללא אישור מראש.

5. אין אחריות בגין נזק לפריטים שנשלחו או נאספו ממעבדות שירות.

  

 

כלקוח הפצה עסקית עלייך להקפיד על הדגשים הבאים:

  • בתעודת המשלוח לציין משקל מדויק וסוג שירות 14
  • להדביק מדבקה של "הפצה עסקית" (תסופק ע"י המוקד נותן השירות)