מחירון דואר שליחים מדלת לדלת למנויים בלבד

מסירה אישית מדלת המנוי לדלת הנמען, של מעטפות וחבילות במשקל עד 35 ק"ג, ל-176 ישובים ברחבי הארץ.
השירות ניתן למנויים בלבד, פרטים ניתן לקבל במוקד המכירות, טל': 1-700-503-171

השירותים הנלווים:

♦ "פריט שני לאותו נמען": התעריף עבור פריט שני באותו איסוף לאותו נמען

   הינו 75% מהתעריף הרגיל. כפריט שני ייחשב הפריט במשקל הנמוך מבין השניים.   

      

♦ "כפולה": התעריף עבור שירות "כפולה" (איסוף פריט במעמד המסירה, מהנמען למנוי)

    הינו 85% מהתעריף הרגיל למנוי.

 

♦ גוביינא/אישור מסירה-מסירת פריט כנגד איסוף והחזר המחאה/מסמך מהנמען: 10.00 ₪

   בנוסף לדמי משלוח.

 

♦ החזרים: פריט המוחזר למנוי יחויב במחיר משלוח נוסף.

 

שירותים ותנאים שונים:

מסירת דבר דואר לכתובת הנמען (הרקת תא דואר)

לפריט, שק, מכתב או אגד מכתבים עד 15 ק"ג:

 

◊ למסירה בתוך העיר - 25.00 ש"ח לפריט ראשון, 16.00 ש"ח לכל פריט נוסף לאותו נמען באותה

    מסירה. עבור טיפול בדואר רשום באשנב תחול תוספת של 14.00 ₪.

 

◊ תשלום חשבונות בבנק הדואר - תוספת 100% לשליחות בשירות רגיל.

   השרות כולל החזרת חשבונות חתומים למנוי.

 

◊ ביקור סרק: (באיסוף בלבד) - 20.00 ש"ח לביקור.

 

◊ המתנת שליח במועד איסוף ו/או מסירה: 15.00 ש"ח לכל 10 דקות או חלק מהן.

 

◊ הפקת תעודות משלוח: 2.00 ש"ח לתעודה.

 

◊ "הבא לי"עבור שירות הבא לי תחול תוספת של 7.00 ₪ לפריט. לתעריף המשלוח הרגיל.

    (השירות ינתן ברשימת הישובים המצ"ב בלבד ובתיאום מראש)

◊ לתעריפים לעיל יתווסף מע"מ כחוק אחריות:

 

כמות פריטים חודשית

סכום הפיצוי המרבי לפריט
1-500 1,000 ש"ח 
501-1,000 3,000 ש"ח
מעל 1000

5000 ש"ח 

 

  1. האחריות הנה בגין נזק ישיר בלבד(אובדן, גניבה, נזק).
  2. האחריות למקרה של אי החזרת מעטפת החזר גוביינא הינה עד 150 ₪.
  3. האחריות ניתנת עבור פריטים שאינם שבירים. כל פריט שביר שנשלח מחויב בקבלת אישור אריזה. אין אחריות על פריטים שנשלחו ללא אישור אריזה מראש.
  4. אין אחריות לפריטים המכילים מזומנים או שווי מזומנים או תכשיטים שהועברו ללא אישור מראש.
  5. אין אחריות בגין נזק לפריטים שנשלחו או נאספו ממעבדות שירות.

 

 

מידות ומשקלים:

מידות מרביות לפריט:
לפריט במשקל עד 1 ק"ג,  הדופן המרבי עד 40 ס"מ. כפל שני הצדדים הנותרים עד 60 ס"מ.
לפריט במשקל מעל 1 ק"ג, הדופן המרבי עד 80 ס"מ. כפל שני הצדדים הנותרים עד 220 ס"מ.
משקל פריט מרבי: 35 ק"ג

פריט הנושא תעודת דרך ללא ציון משקל או סוג שרות, יחויב בתעריף המרבי!

פריט שחורג מהנפח המרבי או מהמשקל המרבי יחויב לפי התעריף להפצת משטח.

טיב שירות:

ניסיון מסירה ראשון יבוצע ע"י שליח עד 2 ימי עסקים (לא כולל יום האיסוף).

לפרטים חייג 1-700-503-171