EMSdoc משלוח מסמכים מהיר לחו"ל

שירות EMSdoc - משלוח מסמכים מהיר לחו"ל בשירות EMS ובמחירים מיוחדים.         
 
משלוח מסמכים במשקל של עד 1/2 ק"ג, תוך 3 ימי עסקים ליעדים מרכזיים בעולם, עם מעקב ממוחשב אחר הפריט, ובמחירים אטרקטיביים במיוחד.


השירות מיועד ומומלץ לגופים השולחים מסמכים לחו"ל. הוא כולל איסוף מדלת הלקוח, אחריות בסיסית, הטסה, אגרת דלק, אגרת בטחון ומסירה ללקוח.

השירות הינו למנויים בלבד. 
 
תעריפים :

משקל עד 1/2 ק"ג מחיר למנוי
קבוצה 1 56.00 ש"ח
קבוצה 2 85.00 ש"ח
קבוצה 3 76.00 ש"ח
קבוצה 4 84.00 ש"ח
קבוצה 5 69.00 ש"ח
קבוצה 5 69.00 ש"ח
קבוצה 6 82.00 ש"ח
קבוצה 7 81.00 ש"ח
קבוצה 8 98.00 ש"ח
קבוצה 9 130.00 ש"ח
קבוצה 10 90.00 ש"ח
קבוצה 11 114.00 ש"ח
   
   

השיוך לקבוצה זהה לשיוך משלוחי ה- EMS.

לרשימת המדינות והקבוצות במחירון השירותים הבינלאומיים המלא

 
הערות :

  • לכמות מינימום של 101 פריטים בחודש קלנדרי  
  • במידה והכמות אינה עומדת במינימום החודשי, הכמות תתווסף אל משלוחי ה-EMS ,הרגיל ויינתנו התעריפים של ה-EMS הרגיל
  • התעריף יינתן בהפקת תעודת משלוח באמצעות הפורטל, כשעל התעודה יצויין  EMSdoc
  • מחירון השירותים הבינלאומיים המלא 

רוכשים באתרי סחר בחו"ל ובארץ?
ציינו בהזמנה מיקוד בן 7 ספרות לצורך דיוק במסירה ומס' נייד לקבלת מסרון בעת הגעת דבר הדואר לארץ