EMS platinum usa

בלדרות בינלאומים עושים בדואר

מתקדמים לאמריקה - שירותי EMS platinum  מתרחבים לארה"ב

 

EMS platinum - שירות בלדרות מתקדם לארה"ב עד שלושה ימי חלוקה מעת ההגעה לארה"ב לכל נקודה בה.

מחירים מיוחדים לניו יורק. לפרטים חייגו 9339*

 

EMS platinum economy - שירות בלדרות מתקדם לארה"ב  עד 6 ימי חלוקה מעת ההגעה לארה"ב לכל נקודה בה.