שובר תשובה בינלאומי

שולח המעונין לשלם עבור התשובה שהוא מבקש לקבל מהנמען בחו"ל, יכול לרכוש למטרה זו שובר תשובה בין לאומי, השובר נמכר בכל יחידות הדואר

יש לשגר את השובר לנמען אשר יחליפו בכל יחידת דואר בארצו, בבולים לצורך מתן התשובה.
שוברי תשובה שנקנו באחת הארצות אתן אין לישראל קשרי דואר, לא יוחלפו.
 
מחיר שובר התשלום הבינלאומי: 6.20 ש"ח
 
 
מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר