משלוח מרוכז של מכתבים לחו"ל בדרך האוויר

ניתן לשלוח כמויות גדולות של מכתבים לחו"ל, בדרך האוויר, כאשר הבסיס לתשלום הוא כמות המכתבים ומשקלם.


תנאי המשלוח לגבי כמות העולה על 1000 מכתבים הוא שכל המכתבים זהים במידותיהם ובמשקלם, ממוענים לאותה קבוצת ארצות וממויינים לפי מדינות היעד.