משלוח דברי דפוס לחו"ל

ניתן לשלוח דברי דפוס לחו"ל כגון ספרים, העתקים ופלטי מחשב בדרך הים והיבשה או בדרך האוויר.

קיימים מספר שירותי עזר נוספים בהם ניתן להשתמש בזמן המשלוח,
(השירותים לא ניתנים לכל המדינות - למידע מפורט אודות מדינה מסוימת ):
שירות רשום – מספק לשולח אישור על משלוח דבר הדואר.
שירות אקספרס - מטרתו לזרז את מסירת החבילה לאחר הגיעה לחו"ל.
אישור מסירה - אישור המסירה שנחתם בחו"ל מוחזר לשולח בדואר אויר.
בקשה להחזרה שינוי שם או מען - בתנאים מסוימים ניתן לבקש את החזרת החבילה.

ניתן לבצע את המשלוח בכל אחת מיחידות הדואר.

 

אינדקס לקביעת שיוך המדינה לקבוצה על פי השירות

מחירון משלוח דברי דפוס לחו"ל בדרך הים או בדרך האויר

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר