טיפול בחבילות מוחזרות או מופנות מחו"ל

חבילה ששוגרה מישראל לחו"ל ומסיבה כלשהי לא נמסרה לתעודתה והוחזרה לשולח בארץ, תימסר לו תמורת תשלום הוצאות ההחזרה הנדרשות ע"י מינהל הדואר בחו"ל, בתוספת אגרת החזרה.


הפניית חבילה מחו"ל למען אחר בארץ, טעונה דמי משלוח בתעריף של חבילה פנים ארצית.

הפניית חבילה מחו"ל למען אחר בחו"ל על פי בקשת הנמען, תבוצע רק לאחר שדמי המשלוח ישולמו בהתאם לתעריף החל על חבילות למקום היעד החדש.

 

כמה זה עולה? ( בנוסף להוצאות הנדרשות מאת מינהל הדואר בחו"ל )

עד 1 ק"ג - 35.50 ש"ח

כל ק"ג נוסף או חלק ממנו - 3.10 ש"ח