תיקון 12 לחוק הדואר - דואר רשום שאלות ותשובות

לקוח יקר,

 

רכזנו עבורך שאלות ותשובות נושא תיקון 12 לחוק הדואר - דואר רשום , חובת רישום פרטי שולח.

 

אנו מקווים שיהיו לך לעזר.

 

 


שאלות נפוצות

תיקון 12 לחוק דואר רשום הוא תיקון לחוק שקבעה הכנסת, לפיו יש חובה על כל שולח של דואר רשום לרשום את שמו וכתובתו על מעטפת הדואר הרשום.
אנחנו  בדואר ישראל  מבקשים  מהלקוחות למלא טופס ממוחשב עם פרטי השולח ופרטי הנמען כך כל מקבל דואר רשום יוכל לדעת  בדיוק  מי שלח לו את דבר הדואר.

א. הנך חייב לרשום את פרטיך (שם וכתובת) על מעטפת הדואר שאתה שולח
ב. מומלץ להיכנס לאתר דואר ישראל mypost.israelpost.co.il  להירשם
ג. רשום בתבנית שתיפתח את שמך מענך ואת שמו ומענו של הגורם איליו אתה שולח את המכתב.
ד. שלם אונליין באתר My Post. הדפס והדבק את כתב המשלוח + ברקוד הרשום על המעטפה
ה.גש לסניף הדואר ולשלוח את דבר הדואר באשנב.
 

בהודעת "דואר רשום" שתקבל תוכל לראות בשורה מיוחדת מי שלח לך את דבר הדואר, שם החברה, האדם הפרטי או מוסד ממשלתי רשמי  (כאן יהיה כיתוב "מדינת ישראל" בלבד)

עיריות מחויבות לרשום את שמן וכתובתן בפתק "דואר רשום".
משטרה- יש אפשרות שיהיה כתוב "משטרה" אבל ישנה האפשרות שיהיה כתוב רק "מדינת ישראל"

עסק ששולח פחות מ-100 דברי דואר רשומים במשלוח אחד מומלץ שיירשם ל- My Post וימלא פרטי שולח ונמען כמפורט בתשובה לשאלה מס' 2. 
במידה ובחר לא להרשם ל-My Post יוכל להגיע לסניף ולשלוח באשנב את דברי הדואר הרשום.

עסק ששולח יותר מ-100 דברי דואר רשומים במשלוח יפנה אל מנהל שיווק מרחבי ויקבל בנוהל הרשמה מיוחד ללקוחות עסקיים ששולחים דואר כמותי, פרטים מלאים הכוללים הרשמה ועוד. לקוח כזה ישלם מחיר מופחת (וללא אגרת שירות) עבור דואר רשום!

נדרש קובץ ממוחשב כדי שתוכל לצאת הודעה מודפסת עם פרטי השולח למקבל דבר הדואר הרשום  ואז ידעו ממי נשלח הדואר !

"חזקת מסירה" הינו מונח משפטי לפיוי רק מוסדות רשמיים : משטרה, רשות המיסים, מס הכנסה, מערכות גביה עירוניות וכד' השולחים מכתב רשום לנמענים- גם אם לקוחות לא קבלו את דבר הדואר או סרבו לקבלו , יחשב הדבר כאילו דבר הדואר נמסר.
כל גוף רשמי שיש לו "חזקת מסירה" יודע זאת ומחויב לציין זאת , במקום מיוחד , ע"ג המעטפה.
האחריות על רישום הודעה זו היא על השולח בלבד. לדואר אין שום נגיעה לכך.

"חזקת המסירה" אינה תופסת משפטית ואם דבר הדואר לא נמסר ו/או הנמען סרב לקבלו לא יחשב דבר הדואר כאילו נמסר.

יש להטביע במכונה את המחיר הרגיל שהיית מדפיס עד עכשיו עבור דואר רשום , אבל בנוסף, חייב מעתה , לרשום את פרטיך ופרטי הנמען בקובץ חדש של "קובץ פרטי נמען" המוכר לך.
 

עליך לעשות כמה דברים פשוטים: אם יש לחברה/למוסד שלך "חזקת מסירה" אתה חייב להדפיסה במקום המיועד לכך ע"ג המעטפה.
כדי לחסוך רישום של פרטי השולח ע"ג כל מעטפה בנפרד , תוכל לוותר על החובה הזו אם תדאג להדפיס ע"ג המעטפות את לוגו החברה שלך שחייב יהיה לכלול את שם החברה ואת הכתובת המלאה של החברה: רחוב, מספר בית וכד', בנוסף חייב מעתה, לרשום את פרטיך ופרטי הנמען בקובץ חדש של "קובץ פרטי נמען" אותו ניתן לקבל ממנהל הלקוח המרחבי.

יש להיכנס ל-My Post  האיזור האישי באתר דואר ישראל ולהירשם, לבחור בשירות "הכנה לשליחת דואר רשום", לרשום בתבנית שתיפתח את שמך מענך ואת שמו ומענו של הגורם איליו אתה שולח את  המכתב,  לשלם אונליין באתר. להדפיס ולהדביק את כתב המשלוח + ברקוד הרשום על המעטפה , לגשת לסניף הדואר ולשלוח את דבר הדואר באשנב.

בצע את כל השלבים המתוארים בתשובה לשאלה מס' 2 לרבות התשלום, והגע עם הנייד והמייל שתקבל בדבר פירוט רשימת דברי הדואר הרשום ששלחת ליחידת הדואר בה אתה מבקש לשלוח את דברי הדואר הרשום.
באשנב תוכל להזדהות בפני הפקיד/ה  בעזרת תעודת זהות ובאמצעות הקוד שקיבלת במייל.

כאשר תגיע לאפשרות ה"תשלום" באתר, תפתח בפניך טבלה ובה תמצא תעריפי משלוח על פי משקל הפריט. כאשר תבחר באחת מהאפשרויות ותשלם, תקבל גם אישור לגבי הסכום ששילמת. בעת הבדיקה באשנב הדואר, לקראת משלוח הפריט ייבדק גם האם שילמתי מחיר נכון.

כיום אין אפשרות להירשם ל- My Post כחברה. עד שתפותח האפשרות, ניתן לרשום את החברה בשם הפרטי והמשפחה ולהכניס מס' ת.ז של אחד המשתמשים.
לדוגמא: "הראל חברה לביטוח", שם פרטי: "הראל", שם משפחה: "חברה לביטוח" ות.ז של אחד העובדים.
בהמשך תבדק האפשרות לפיה ניתן יהיה להירשם ל- My Post עם מס' ח.פ של החברה.

בעת ההרשמה ל-My Post אתה מתבקש להזין את כתובת השולח (ספר כתובות). ניתן להכניס יותר מכתובת אחת - כתובת פרטית, כתובת העסק וכד'.
יש לבחור את שם הרחוב ושם העיר מתוך רשימה נפתחת. היא תופיע מיד בעת ההקלדה. 
איך אדע שבחרתי מתוך רשימה? כאשר המיקוד יופיע אוטומטית.
ברישום כתובת בטקסט חופשי הכתובת לא תישמר במערכת ולא תופיע כאשר תבקש לקבל חשבונית מס לכתובת זו.

 

ניתן לשחזר את תעודות המשלוח. אנא צור קשר עם המוקד ויופק עבורך מייל חדש עם התעודות.