תיקון לחוק הדואר – רישום פרטי שולח דואר רשום

 פברואר 2018

לקוח יקר,
 

הנדון: תיקון לחוק הדואר – רישום פרטי שולח דואר רשום
 
בתאריך 8.3.2018 יכנס לתוקפו תיקון לחוק הדואר , התשמ"ו -1986 המחייב שולח דבר דואר רשום לציין את שמו ומענועל גבי דבר הדואר ובנוסף חייב השולח לציין שם מיופה כוחו אם קיים כזה.
 
החוק ביוזמתו של ח"כ מקלב , מסיעת יהדות התורה, עבר בוועדות השונות בכנסת , אושר וקבל תוקף של חוק עליו חתומים ראש הממשלה וממלא מקום שר התקשורת.
הוטלעל חברת דואר ישראל  לוודא שמשלוח מכתב רשום בסניפי הדואר תתבצע אך ורק על-פי כללי התיקון בחוק.
 
זה המקום לציין שהחוק נועד, בראש ובראשונה , כדי להבטיח שמקבלי "דואר רשום", ידעו ממי קבלו את דבר הדואר , דהיינו "מי השולח".
 
אי לכך , על כל דבר דואר רשום יש לציין מפורשות את שמו של השולח, רישום מען השולח כולל שם הישוב.
 
בחברות מסוימות חלה "חזקת מסירה" לגבי משלוח דבר דואר רשום. על כן חברות אלו חייבות לציין במפורש על גבי מכתבי הדואר הרשום כי "קיימת אפשרות כי תחול על דבר דואר זה חזקת מסירה על פי כל דין"
המשפט הזה שעניינו "חזקת המסירה" רלבנטי בדרך כלל לגבי לקוחות מסוימים בלבד לדוגמה: מוסדות גביה, גורמי אכיפה, עיריות, גופים ציבוריים וכיו"ב שמשמעו כי הדואר יחשב כנמסרללקוח במקרים מסוימים לפי דין גם כאשר דבר הדואר בפועללא נמסרללקוח (סירב לקבלו או לא בא לקחתו למרות שהוזמן)
 
בכל מקרה , בחברות הנזכרות מעלה להן יש "חזקת מסירה" המשפט האמור לעיל חייב , על פי הוראות החוק, להופיע על גבי כל מכתב הנשלח בדואר רשום.
 
לאור תחילת תוקפו של החוק האמור, נערכת חברת דואר ישראל ליישום הוראות החוק ואנו מתכוונים לסייע ללקוחות לעמוד בדרישות הנובעות מהתיקון האמור לחוק הדואר (תיקון מס' 12) ואולם לשם כך, נדרשת היערכותכם ושיתוף פעולה מלא ליישום הדרישות הנובעות מהתיקון לחוק , כמפורט להלן.
השינויים הנדרשים ליישום  החוק בעניין רישום פרטי שולח דואר רשום:

 

1.

דואר כמותי רשום- לקוחות הזוכים להנחת  משלוח דואר כמותי רשום השולחים מעל 100 דברי דואר בקובץ, יידרשו לבצע שינויים בקבצים הנשלחים אלינו, עיקר השינוי כולל :

רישום  שם השולח, רישום שם מיפה הכוח , אם יש, רישום מען השולח כולל יישוב , וככל שחלה חזקת מסירה לציין  זאת מפורשות.  - פירוט זה יחול לגבי כל ברקוד בקובץ. יש לבצע כיתוב על המעטפה מתחת למען "קיימת אפשרות כי תחול על דבר הדואר חזקת מסירה על פי כל הדין". יש צורך לקבל אישור מראש של אגף תפעול בדואר ישראל על מיקום רישום זה.

2. דואר רשום- לקוחות עסקיים אשר שולחים בכמות הנמוכה מ - 100 דברי דואר בקובץ, יתבקשו למלא את אותו קובץ פרטי נמען אשר שולחים הלקוחות הגדולים אך לא יזכו להנחת כמותי רשום. בנוסף,  ככול שחלה חזקת המסירה על אותה חברה יש לבצע כיתוב על המעטפה מתחת למען "קיימת אפשרות כי תחול על דבר דואר זה חזקת מסירה על על פי כל הדין". יש צורך לקבל אישור מראש של אגף תפעול בדואר ישראל  על מיקום רישום זה. יצוין כי משלוח קובץ פרטי נמען ,מחייב מילוי טפסים ורישום מוקדם באגף תפעול.
3. מוסדות מדינה- מוסדות מדינה כפי שהם מוגדרים בחוק - תיקון 12 "הממשלה ומשרדי הממשלה לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל והיחידה הארצית לכבאות והצלה, בתי משפט ובתי דין." יציינו על המכתב "מדינת ישראל". בקובץ  זה אין צורך בכתובת אבל יש צורך לציין האם חלה חזקת מסירה.
4. יצוין כי דואר ישראל מפתח בימים אלה תשתית טכנולוגית למילוי הפרטים גם באמצעות אתר האינטרנט שלנו ובכלל זה רישום פרטי השולח, כתובתו, ציון חזקת המסירה באם קיימת , רישום פרטי הנמען תשלום ועוד, וזאת במטרה שלקוחות שיגיעו מוכנים ליחידות הדואר וימשיכו ליהנות מהתעריף הרגיל.
5. לקוחות שיגיעו ללא קבצים מוכנים או כאשר הקובץ לא בהתאם להנחיות המחייבות הנ"ל ותידרש עבודה בדואר ישראל על מנת לציין את פרטי המשלוח, ככול הנראה ידרשו לשלם תעריף גבוה מהקיים היום.

אנו בדואר ישראל מבקשים לסייע לכם להיערך מבעוד מועד ומציעים כי תיוועצו בנו מוקדם ככל האפשר לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות במשלוחי דברי הדואר הרשומים הנשלחים על-ידיכם, לשם כך, אתם יכולים ליצור קשר עם מנהלי קשרי הלקוחות שלכם או עם תחום המכירות והשירות במרחב.
             מרחב ת"א והמרכז076-8873290  מרחב דרום076-8875850
             מרחב ירושלים- 076-8872101    מרחב צפון- 076-8874047 
             או באמצעות מוקד 171 של דואר ישראל       
    

                                                                                                                                                                                      בברכה

                            דואר  ישראל