שירות תאי דואר בתשלום

תא דואר אישי בתשלום

תא דואר אישי - הכי בטוח, מתאים ונוח, לקבלת דברי דואר מהארץ וגם מחו"ל!

קונה באינטרנט? במקום לחכות לחבילה, החבילה תחכה לך!

  • כתובת קבועה - הכי כדאי ללקוחות פרטיים ולעסקיים -גם בעת שינוי כתובת או מעבר דירה, עם תא דואר אישי הכתובת נשארת קבועה
  • אידאלי לקבלת פריטים קטנים מרכישות באינטרנט - קבל ישירות אליך מבלי לחכות בתור בסניף גם חבילות ופריטים קטנים שאינם נכנסים אל תיבת הדואר
  • חלוקה מהירה מדי יום ואיסוף נח - הדואר מחולק מדי יום לתאי הדואר עד שעות הצהריים. כשהתאים ממוקמים מחוץ לסניף, ניתן לאסוף את הדואר 24/7
  • בטחון ודיסקרטיות לאורך כל הדרך - דברי הדואר יגיעו אליך מבלי שתחשוף את הכתובת. תא דואר אישי בסניף יעניק לך פרטיות מוחלטת ובטחון מלא. רק אתה יודע מה קבלת וממי
  • כתובת בראש שקט - תא הדואר שלך עד לסיום השנה הקלנדרית ( סוף דצמבר )
  • חידוש השירות בשיא הנוחות - ניתן לבצע הארכה לתקופות השימוש ולשלם עבורה באתר האינטרנט של דואר ישראל

 

להארכת השימוש בתא הדואר באתר  לחץ כאן

 

טופס יפוי כח קבוע לקבלת דברי דואר  לקוחות המחזיקים בתא דואר בתשלום רשאים לייפות כוחם של אחרים לאסוף דברי דואר אשר לפי הכללים, נדרש לזהות את הלקוח באשנב, בטרם מסירתם. לצורך ייפוי הכח, יש למלא את הטופס המצורף בקישור הבא ולהגיש אותו אל מנהל יחידת הדואר בה מצוי תא הדואר בתשלום, בנוכחות מיופה הכוח. מודגש כי ייפוי הכוח הוא לשנה אחת, וכי יש לחדש אותו בסיום כל שנה, וכי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר זיהוי מיופה הכוח, חתימה ואישור מנהל היחידה

 

 

 

סוג התא תעריף קיים (כולל מע"מ) תעריף חדש 1.12.2020 (כולל מע"מ) תעריף חדש באילת בלבד 1.12.2020 (כולל מ ע"מ)
תא דואר רגיל
לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 225 ש"ח 236 ש"ח 201.71 ש"ח
לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר 412 ש"ח 433 ש"ח 370.09 ש"ח
ל-3 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 600 ש"ח 630 ש"ח 538.46 ש"ח
לכל חודש או חלק ממנו עד לאחר בחודש ינואר 20.50 ש"ח 22.00 ש"ח 18.80 ש"ח
תא דואר כפול
לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 423 ש"ח 444 ש"ח 379.49 ש"ח
לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר 750 ש"ח 788 ש"ח 673.50 ש"ח
ל-3 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 1,103 ש"ח 1,158 ש"ח 989.74 ש"ח
לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 37.80 ש"ח 39.70 ש"ח 33.93 ש"ח

תקופת השימוש בתא דואר היא שנה, שנתיים או שלוש שנים, לפי בחירתו של המשתמש. התקופה מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה או השנה השנייה או השנה השלישית בהתאם לבחירתו של המשתמש.

הועמד התא לרשות המשתמש באחד החודשים שבין פברואר ל -20 בספטמבר, תשולם האגרה בעד התקופה המתחילה בחודש שבו הועמד התא לרשות המשתמש ועד ל-31 בדצמבר, כאמור. וכן בעד התקופה של שנה נוספת או של שנתיים נוספות לפי בחירתו כאמור.

הועמד התא לרשות המשתמש בחודשים שבין ה- 21 בספטמבר  לדצמבר, ישלם המשתמש בעד חודשים אלו, וכן בעד התקופה של שנה נוספת או של שנתיים נוספות לפי בחירתו כאמור, המתחילה בחודש ינואר.

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר