שירות דואר שמור לתיירים

שירות דואר שמור מיועד לנוסעים ותיירים בלבד.

דברי דואר הנשלחים לנמענים אלו נשמרים ביחידת הדואר המרכזית של עיר היעד, עד חודש ימים.
השימוש בשירות זה מוגבל לכל מען לתקופה של שלושה חודשים במקום אחד.

הנמען חייב לזהות את עצמו בפני פקיד הדואר.
השירות ניתן רק בחלק מיחידות הדואר.

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר