קבלת מכתב רשום

במידה ונשלח אליך דבר דואר רשום  ומסיבה כלשהי לא ניתן למסור אותו במענך, אזי תוזמן לקבלו ביחידת דואר הקרובה למענך.

ניתן לקבל את המכתב, אך ורק ביחידה אליה הוזמנת.

 

חשוב לדעת

* יש לבוא אל יחידת הדואר אליה הוזמנת , רק למחרת קבלת ההודעה.
* נא לבוא עם טופס ההודעה ות"ז.
* במידה ומצוין כי דבר הדואר נשלח בשירות גוביינא שים לב לגובה הסכום שעליך לשלם. התשלום במזומן בלבד!
* דבר הדואר ישמר ביחידת הדואר עד 14 יום ממשלוח ההודעה הראשונה.

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר