קבלת חבילה שנשלחה מהארץ

קבלת הודעה לגשת לקבל חבילה ביחידת דואר?

דע כי:

  •  יש לבוא עם טופס ההודעה ות"ז.
  • במידה ומצוין כי החבילה נשלחה בשירות גוביינא שים לב לגובה הסכום שעליך לשלם.
  • התשלום במזומן בלבד!
  • החבילה נשמרת ביחידת הדואר 14 יום ממשלוח ההודעה הראשונה.

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר