קבלה ומשלוח של דברי דואר בשירות שק נעול

שירות שק נעול מיועד ללקוחות המעוניינים לקבל דברי דואר בשק נעול באמצעות בית דואר או לשלוח דברי דואר בשק נעול.
השירות מוצע גם לישובים שאין בהם יחידת דואר והם מעוניינים לשלוח ולקבל דברי דואר, באמצעות שק נעול.

 

חשוב לדעת
השירות כרוך בתשלום , כאשר לגבי ישובים המעוניינים בשירות זה, קיימים תנאים מסוימים.

כמה זה עולה?
 
תעריף בש"ח
לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר
151.60
לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחוד ינואר
12.80
החלפת שק נעול
78.10

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר