משלוח מרוכז של חבילות בכמויות גדולות בארץ

משלוח מרוכז מתקבל אם מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
א. הוא מכיל לפחות מעל 10 יחידות אחידות בצורתן, במידותיהן ובמשקלן.
ב. מענו של הנמען רשום על כל יחידה כולל המיקוד.
ג. החבילות נמסרות למשלוח בשירות "שולם" ותשלום דמי המשלוח אינו מחייב הטבעת חותמת כלשהי.
ד. משקל כל יחידה אינו עולה על 20 ק"ג.

ניתן לבצע את המשלוח בכל יחידת דואר.

 

חשוב לדעת
התעריף למשלוח חבילות מסוג זה הוא זול יותר מאשר משלוח רגיל.

לפרטים נוספים נא לפנות למחלקות השיווק הבאות ,בהתאם לאזור הגיאוגרפי:
ירושלים: 
חיפה: 
ת"א והמרכז: 
דרום: 

076-8872267/8
076-8874047
076-8873290
076-8875850

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר

למחירון