משלוח מרוכז של דברי דואר בכמויות גדולות בארץ

כללי

חברת דואר ישראל מציעה ללקוחות השולחים דואר בכמויות גדולות, מעל 1,000 דברי דואר, הנחות והטבות שונות.
חברת דואר ישראל תחלק את דברי הדואר בבתי הנמענים במשך יומיים וחצי (2.5) ימים בכל שבוע ( כל יום עבודה שני לסירוגין ) למעט ימי שישי שבת וחג.


בבתי העסק יימסרו דברי דואר רגילים ורשומים במשקל של עד 1 ק"ג
בבתי הנמענים יימסרו דברי דואר רשומים במשקל של עד 1 ק"ג
דברי דואר בשירות 24 יחולקו בבתי הנמענים בכל יום


חלוקת דברי הדואר בישובי קווי הדואר הנע ובתאי דואר בתשלום תבוצע מידי יום.

א. מיקוד - דברי הדואר חייבים לשאת מיקוד בעל שבע ספרות.
ב. מיון דברי הדואר - במידה ודברי הדואר נושאים גם מיקוד וגם קוד חלוקה וממוינים בסדר עולה של "קוד החלוקה", ההנחה גדולה יותר.
ג. סוג דבר הדואר - קיימים תנאים והטבות שונות בהתאם לסוג דבר הדואר: מכתב רגיל, מכתב חריג וגלויה.
ד. מדרגות כמות - במשלוח כמותי לא ממוין רגיל עד 30 גרם, ההנחה ניתנת על משלוח של לפחות 1,000 דברי דואר.
במשלוח כמותי ממויין, רגיל עד 30 גרם ההנחה ניתנת החל מהפריט הראשון על משלוח של 10,000 פריטים לפחות*
במשלוח כמותי ממוין חריג במשקל החל מ 30 גרם ועד 2 קילוגרם ההנחה ניתנת החל מהפריט הראשון על משלוח של 3,000 פריטים לפחות*
*חייב במיקוד וקוד חלוקה 9, מסודר בסדר עולה, לקבלת הנחה.
    בכדי להיחשב כדואר כמותי, דברי הדואר במשלוח חייבים להיות בכמויות הנ"ל לפי סוג המשלוח, אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל לענין המחיר. כל דבר דואר חייב לשאת משבצת שולם ומיקוד ובמשלוח כמותי ממוין עליהם לשאת גם קוד חלוקה ולהיות מסודרים על פי סדר קוד חלוקה עולה.
ה. מדרגות משקל - מתייחס לדברי דואר שמשקלם עד 2 קילוגרם
ו. תקני איכות השירות דואר רגיל (דואר רגיל, דואר מרוכז מכתב חריג)
61% מדברי הדואר במצטבר, לכל ישוב, תוך שלושה (3)  ימי עבודה;
% 75 מדברי הדואר במצטבר, לכל ישוב, תוך ארבעה (4)  ימי עבודה; 
90% מדברי הדואר במצטבר, לכל ישוב, תוך חמישה (5) ימי עבודה;
% 95 מדברי הדואר במצטבר, לכל ישוב, תוך שישה (6) ימי עבודה;
100% מדברי הדואר במצטבר, לכל ישוב, תוך שבעה (7) ימי עבודה.
בעל הרישיון יחלק את דברי הדואר לתיבת המכתבים במען הנמען, למעט דברי דואר אותם ביקש הנמען לקבל בתא דואר בתשלום וכן דברי דואר שמפאת גודלם או נפחם לא ניתן לחלקם למען הנמען, שלגביהם ישאיר בעל הרישיון הודעה בדבר יחידת הדואר שבה ניתן לקבלם.

השירות ניתן במסופי המיון בערים הגדולות ובכל בתי הדואר המרכזיים ברחבי הארץ.
 
חשוב לדעת

לפרטים נוספים נא לפנות למחלקות השיווק הבאות, בהתאם לאזור הגיאוגרפי:
ירושלים: 076-8872267/8
חיפה: 076-8874047
ת"א והמרכז: 076-8873290
דרום: 076-8875850
אגף השיווק והמכירות: 076-8875722

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר