משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים בארץ

כתבים ואביזרים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד-נשלחים בחינם, כל עוד נשמרים הגבלות המשקל והמידות.

פטור זה חל הן על משלוח בדואר רגיל בארץ והן על משלוח בשרותי עזר נוספים:
שרות דואר רשום - מספק לשולח אישור על משלוח דבר הדואר והמסירה לנמען נעשית כנגד חתימה.
שרות מהיר אקספרס - מבטיח מסירה מהירה של דבר הדואר לנמען.
אישור מסירה - מספק הוכחה לשולח לגבי מסירת דבר הדואר לנמען.
המשלוח נעשה בכל אחת מיחידות הדואר.

 

כמה זה עולה?

השירות ללא תשלום
 
מידע מפורט ניתן למצוא ב מדריך הדואר