החזרת דבר דואר שלא נמסר לתעודתו או הפנייתו למען אחר

השולח רשאי לבקש החזרת דבר הדואר או שינוי במען, לפני שדבר הדואר נמסר לנמען.

 

בקשה להחזרת דבר דואר יש להגיש למנהל הדואר במקום שבו נשלח דבר הדואר וזאת בתנאי, ששם השולח צוין על גבי החבילה ולאחר שהשולח הוכיח את זהותו. דמי המשלוח של חבילה זו לא יוחזרו והשולח יחויב בדמי ההחזרה. 


שולח שהוחזר לו דבר הדואר לפי בקשתו, רשאי למסור אותו שנית למשלוח בלי תשלום נוסף, באותו יום, באותה יחידת דואר.
אם דבר הדואר יימסר שוב למשלוח לא באותו יום ובאותה יחידת דואר, על השולח לשלם דמי דואר מחדש.

 

אגרת החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען של דבר הדואר לפי בקשת השולח:  9.50 ש"ח