תשלום פיצויים ע"י ממשלת גרמניה

בהתאם לסיכום שנחתם בין ממשלת גרמניה לבין הארגונים היהודים ישולמו פיצויים לניצולי שואה שעבדו עבודות פרך ועבודות כפייה בתקופת השלטון הנאצי.

כל אדם שעבד בעבודות כפייה ועבודות פרך בתקופת השלטון הנאצי יוכל להגיש בקשה לקבלת פיצויים מקרן מיוחדת שהוקמה לצורך העניין.

 

למידע נוסף אנא פנה לאתר של ועדת התביעות : http://www.claimscon.co.il/new/content.php?id=47