קבלת תשלומי פנסיה מרומניה

בנק הדואר הגיע להסדר עם BANC POST וממשלת רומניה והינו רשות מוסמכת לצורך תשלומי פנסיה לאזרחי ישראל הזכאים לפנסיה מרומניה ושיש להם תיק על שמם בבית הפנסיה.
הסדר זה חוסך מהלקוח את הצורך בהגעה לשגרירות לצורך קבלת אישורי חיים, הזדהות באמצעות הדרכון הרומני או מתן ייפוי כוח על מנת לקבל תשלום.

על מנת להצטרף לשירות יש למלא טפסי הצטרפות.
את טפסי ההצטרפות יש למלא בכתב קריא בעברית וברומנית ולצרף צילום תעודת זהות ומסמכים נוספים אם ישנם הנוגעים לקבלת הפנסיה.
את טפסים יש להגיש ביחידות הדואר.
ההרשמה לשירות כוללת תשלום של 10 ₪ דמי טיפול.

לקבלת טפסי הצטרפות לשירות ניתן לפנות למוקד בנק הדואר בטלפון 076-8871133

הליך אישור הטפסים ברומניה נמשך כחודשיים
לאחר אישור הבקשה יועברו תשלומי הפנסיה לישראל, הודעה על אישור הבקשה תשלח ללקוח .
תשלומי הפנסיה משולמים ע"י בית הפנסיה במטבע מקומי, מומרים בסוף כל חודש לדולרים ונצברים בחשבון הלקוח בBANK POST . ברומניה.
הכספים מועברים לבנק הדואר 3 פעמים בשנה ומשולמים בחודשים ינואר, מאי וספטמבר
כספי הפנסיה משולמים בשקלים לפי שערי המרת המחאות של בנק הדואר בעת ביצוע התשלום בסניפי הדואר.
 
כמה זה עולה?

בקבלת פנסיה עד לסכום של 500$ תגבה עמלת שירות של 15 $
בקבלת פנסיה מעל לסכום של 500$ תגבה עמלת שירות של 20 $
עמלת השירות תגבה באופן אוטומטי בעת התשלום ללקוח בסניף הדואר.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המט"ח של בנק הדואר בטלפון 076-8871133