קבלת תשלומים: קצבאות ביטוח לאומי, משרד העבודה, הנהלת בתי המשפט

הביטוח הלאומי, ההוצאה לפועל, משרד העבודה והרווחה והנהלת בתי המשפט, מבצעים תשלומים לזכאים בפעולה מקוונת בסניפי הדואר.

לצורך קבלת תשלום מציגים תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת שנקבעה עם המוסד המשלם.

התהליך מתבצע בצורה מקוונת, ללא צורך בהצגת שיקים.
 
חשוב לדעת
א. מיופי כוחם של הזכאים לקבל תשלום קיצבת ביטוח לאומי יציגו טופס המונפק על ידי השירות הבנקאי וחתום על ידי הזכאי.
ב. זכאים של מערכת בתי המשפט חייבים להציג מכתב הפניה מקורי.
ג. עורך דין הזכאי לתשלום יוכל להזדהות באמצעות תעודת זהות או באמצעות תעודת עורך דין בתוקף, הכוללת תמונה.
ד. מיופה כח הנשלח על ידי עורך דין חייב להציג תעודת זהות ומכתב הפניה שבו מולאו כל הפרטים של עורך הדין ומיופה כוח, וחתום בחתימה ובחותמת עורך הדין.
ה. כל התשלומים מבוצעים למוטב בלבד.