פדיון מניות קו-אופ צפון וקו-אופ זבולון

חברת דואר ישראל מבצעת בימים אלו פדיון מניות קו-אופ צפון וקו-אופ זבולון.


לבעלי מניות אלו ישלח מכתב הפנייה המודיע על זכאותם לפדות את המניות שבידם.
על הזכאים לפנות לאחד מסניפי הדואר המעניקים את השירות לשם פדיון המניות.

יש להגיע לסניף הדואר עם תעודת זהות ועם מכתב ההפניה.

התשלום לבעל המנייה ישולם באמצעות המחאת דואר ייעודית ללקוח.

תשלום נוסף:
בנוסף לתשלום הראשון, בעלי המניות יהיו זכאים לתשלום נוסף.
התשלום הנוסף יבוצע על ידי זיכוי חשבון הבנק של הזכאי או באמצעות משלוח המחאה אליו בדואר.
בעת התשלום הראשוני, יציין בעל המנייה את העדפתו לגבי תשלומים נוספים.


מנייה משותפת:
כאשר המניות שייכות לשני בני משפחה, ניתן לפדות את המנייה רק בנוכחות שני בעלי המנייה.
על שני בעלי המנייה להגיע לסניף הדואר כשבידם תעודות זהות.
לאחר בדיקת הפרטים יבוצע התשלום על ידי הנפקת המחאת דואר על שם שני בעלי המנייה.


ערעורים:
לקוח אשר לא נמצא זכאי לפדיון המנייה רשאי להגיש טופס ערעור, המצוי בסניף הדואר.
באחריות הלקוח למלא את הטופס ולהגישו לקו- אופ לפי הכתובת הרשומה בטופס.

במקרים של הגשת ערעור , תשלח תשובה מהקו-אופ ללקוח המודיעה לו על זכאותו או אי זכאותו.