הצהרת לקוחות לצורך תאימות מס FATCA

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בשל דרישות של רשויות המס האמריקאיות יש למלא טפסי  FATCA. מטרת הטפסים הינה השלמת פרטים וחתימה עליהם לצורך דיווח לרשויות המס האמריקאיות, זאת על פי דרישתם במסגרת
הליך ה- Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act)
גם בנק הדואר מחויב, ככל הבנקים, למלא את הטפסים עבור לקוחותיו.
 
כבעל חשבון/מיופה כח/מורשה חתימה המחזיק חשבון בבנק הדואר (לחשבון פרטי/עסקי) עליך למלא טפסים רלוונטיים. חשבון עסקי גם אם אינו בעל זיקה לארה"ב הברית עליו למלא טפסים אלה ולחתום עליהם. את המסמכים יש להעביר לבנק הדואר באמצעות פקס שמספרו : 02-5005300 או באמצעות הדואר לכתובת: בנק הדואר, תחום לקוחות, רח' יפו 217 ירושלים 9199908.
  
לתשומת ליבך:
 בחשבון פרטי על כל אחד מבעלי החשבון / מיופי כח למלא את טופס התשאול בנפרד.
 
קיימים סוגים שונים של טפסים לקטגוריות חשבון שונות:
שאלון לקוח פרטי
*W9   - למילוי על ידי יישות (אדם / תאגיד) אמריקאית 
* W8bene– טופס מתורגם – למילוי על ידי תאגיד ישראלי 
* W8bene- טופס באנגלית – למילוי על ידי תאגיד ישראלי 

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אל מוקד הלקוחות שלנו שמספרו 02-5005303