הסברים והנחיות לסטודנטים הזכאים לקבלת הלוואה

הסברים והנחיות לסטודנטים הזכאים לקבלת הלוואה מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה לשנה"ל תשע"ח
דף זה מנוסח בלשון זכר אך תקף  לבני שני המינים )

 ניתן לגשת לסניפי הדואר למימוש ההלוואה החל מתאריך 01/06/2018

סטודנט יקר,
 
אנו מברכים אותך על קבלת זכאות להלוואה.
כדי לממש את זכאותך להלוואה הינך מתבקש לבצע את התהליך הבא:

 1. הדפס את טופס כתב ההתחייבות להלוואה בקישור מס' 1 מטה
 2. רשום את כל פרטיך האישיים  הנדרשים  בחלק העליון של כתב ההתחייבות.
 3. בסעיף 1 בטופס  רשום במקום המתאים את הפרטים הבאים:
  -           גובה  סכום ההלוואה שאושר לך , כפי שהוא רשום במכתב הזכאות (בספרות ובמילים ).
  -           פרטי חשבון הבנק שלך (לצורך זיכוי חשבונך בסכום ההלוואה).
 4. בסעיף 3 (א) בטופס  רשום את התאריך בו הינך אמור להתחיל להחזיר את כספי ההלוואה, כפי שרשום במכתב הזכאות להלוואה שקיבלת בדואר
 5. אל תחתום על הטופס (ההחתמה תתבצע בסניף הדואר בנוכחות פקיד הדואר).
 6. הדפס את טופס שטר החוב בקישור מס' 2 מטה 
 7. מלא את שטר החוב  כדלקמן:
  -  בראש הטופס מלא את פרטיך האישיים , בהתאם לשדות המתאימים.
  -  בהמשך רשום את מס' ההלוואה בשדה המתאים, כפי שהוא מופיע במכתב הזכאות להלוואה שקיבלת בדואר.
  -  אל תחתום על הטופס.
  - בחר לך שני ערבים לצורך ביצוע ההלוואה ומלא את כל פרטיהם בטופס בשדות : פרטי ערב מס' 1 ו-פרטי ערב מס' 2, אך אל תחתים אותם על הטופס.
 8. הדפס את טופס הרשאה לחיוב חשבון בקישור מס' 3  , מלא את פרטיך   האישיים  ואת פרטי חשבון הבנק שממנו אתה עתיד להחזיר את ההלוואה. עליך לגשת  עם טופס ההרשאה המלא לסניף הבנק בו מתנהל החשבון ממנו תחזיר את ההלוואה  ודאג שהבנק יאשר את  טופס ההרשאה לחיוב.  
 9. לאחר שמילאת את הטפסים כאמור לעיל, הינך מתבקש לפנות לאחד מסניפי הדואר המפורטים ברשימה הנמצאת באתר זה תחת הכותרת: "רשימת סניפי דואר המבצעים שירות הלוואות לסטודנטים זכאים" ולהביא עימך את הערבים ואת כל הרשום בסעיף  10 להלן.
 10. כשאתה הולך לסניף הדואר שבו בחרת לבצע את ההלוואה הינך מתבקש להביא עימך:
  - טופס כתב התחייבות ממולא כראוי בהתאם לסעיף  1 דלעיל.(אך לא חתום).
  - טופס שטר חוב ממולא כראוי בהתאם לסעיף 6 דלעיל (אך לא חתום).
  - טופס הרשאה לחיוב ממולא  ומאושר ע"י הבנק הנמשך ,כראוי.
  כמו כן הבא עימך את המסמכים הבאים:
  תעודת זהות שלך.
  - מסמך הכולל את חשבון הבנק של הסטודנט ( צילום שק )
 11. מכתב אישור הזכאות לקבלת הלוואה שקיבלת במייל .
  - אישור לימודים עדכני מתאריך שלאחר 01/03/2018 
  הבא עימך לסניף הבנק את שני הערבים להלוואה, כל אחד מהם יביא עימו תעודת זהות ותלוש משכורת אחרון.
  פנה לנציג השירות בסניף הדואר, הוא יחתים את הערבים על המסמכים ויעביר את כל המסמכים שמסרת לבקשת הלוואה לבנק הדואר בירושלים, להמשך טיפול.
 12. אנו מציעים לך לשמור צילום מכל מסמכי ההלוואה הנדרשים כנזכר לעיל.
 13. אם כל המסמכים שמסרת בסניף הדואר יימצאו תקינים, אזי חשבונך בבנק יזוכה בתוך כחודש ימים מיום קבלת המסמכים במשרדי  בנק הדואר בירושלים.  
 14.  לבירורים ניתן לפנות לבנק הדואר בטלפונים:  02-6290396/358  
  במייל: loan_st@postil.com

 
      טפסים:

 1. כתב התחייבות להלוואה.
 2. שטר חוב
 3. טופס הרשאה לחיוב

 

לרשימת הסניפים הנותנים שירות הלוואות לסטודנטים לחץ כאן.


שאלות ותשובות - קבלת הלוואות לסטודנטים

לקבלת תשובה על זכאות לקבלת הלוואה יש לפנות למוקד הטלפוני 1-700-505-885

 

- צילום ת.ז של הסטודנט
- מכתב זכאות מטעם משרד החינוך.
- אישור לימודים (מקורי) הנושא תאריך שלאחר ה-01.03.2018
- כתב התחייבות חתום ע"י הסטודנט הכולל את חותמת סניף הדואר
- שטר חוב חתום ע"י 2 ערבים הכולל את חותמת סניף הדואר.
- צילום תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.
- טופס הרשאה לחיוב חתום

את הטפסים יש למסור באחד מסניפי הדואר המורשים לאחר החתמת נציג השירות בסניף על הטפסים הרלוונטיים.

ניתן להגיש את המסמכים החל מ- 01/06/2018 עד לתאריך 31/07/2018.

במידה והטפסים שהועברו לבנק הדואר תקינים, העברת הכספים תבוצע בתאריכים ה-1 או ה-14 לכל חודש, כחודש לאחר קבלת הטפסים בבנק הדואר.

לא. אך ניתן לפנות אל המוקד הטלפוני 1-700-505-885

יש לפנות אל מחלקת הלוואות סטודנטים בטלפון 02-6290396/358 או בדואר אלקטרוני loan_st@postil.com