פעילות היחידות בחג הקורבן - עיד אל אדחא

לקוחות יקרים,

חג הקורבן למגזר המוסלמי ולמגזר הדרוזי יחול בין התאריכים 20/8/18-24/8/18.

בערב החג ובימי החג, יחידות הדואר במגזרים אלה תהיינה סגורות, למעט מספר יחידות שתפעלנה בשעות מקוצרות בחלק מימי החג או בכולם.

למידע מפורט על שעות הפעילות של היחידות במגזר המוסלמי ובמגזר הדרוזי בימי החג לחץ