הצהרת נגישות

 חברת דואר ישראל בע"מ ערה לחשיבות ההנגשה של שירותיה לכלל הציבור, לרבות לאנשים עם מוגבלות ופועלת על פי הנחיות החוק והתקנות המגדירות את אופן ההנגשה ואת לוחות הזמנים לביצועה.


ביחידות חברת דואר ישראל מבקרים עשרות מיליוני לקוחות בשנה ומקבלים שירות. בקרב אנשים אלה גם אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים: מוגבלויות נראות ומוגבלויות בלתי נראות, מוגבלויות בחוש הראיה, בחוש השמיעה, בניידות, בהבנה, בתפקוד, מוגבלויות קוגניטיביות ואחרות.


חברת דואר ישראל פועלת להתאים את כל נכסיה ושירותיה ולהנגיש את כל יחידותיה, על מנת ליתן שירות טוב, מהיר ושווה לכלל הלקוחות, בהתאם לרוח החוק והוראותיו.


חברת דואר ישראל מספקת שירותי דואר לכלל תושבי המדינה, בכל מקום, לרבות בפריפריה ובאזורים בהם הביקוש לשירות הוא דליל, באמצעות פריסה חובקת ארץ של למעלה מ 3,000 מתקני דואר (סניפים, סוכנויות ומרכזים לחלוקת דואר).


פטור מעמידה בתור
1. סדר קדימות בתור לאנשים עם מוגבלות ולאזרחים ותיקים:
חוק הנגישות מקנה פטור מעמידה בתור לאדם עם מוגבלות שלו תעודה המעידה על כך. בנוסף לחוק זה חוקק חוק אזרחים ותיקים הקובע כי אדם מעל גיל 80 יקבל שירות ללא תור במגבלות מסוימות.


שילוב ההוראות משני חוקים אלה ייצר סדר קדימות בתור על פיו ניתן השירות. לקוח המבקש פתור מתור חייב להציג תעודה המעידה על זכותו:
1.1 ראשון יקבל שירות אדם עם מוגבלות המציג תעודת נכה עליה מצוין במפורש "פטור מעמידה בתור".
1.2 שני יקבל שירות אדם שהזמין תור מראש (מי שקבע תור באמצעות המרשתת,היישומון הטלפוני או מוקד השירות הטלפוני).
1.3 שלישי יקבל שירות אזרח ותיק (מעל גיל 80)
1.4 רביעי יקבל שירות כל אדם אחר.


פרסום
חברת דואר ישראל מפרסמת באתר החברה במרשתת )אינטרנט(, והמידע זמין גם במוקד שירות הלקוחות הטלפוני 171 , מידע פרטני לגבי מצב הנגישות בכל אחד מהסניפים וסוכנויות החברה וכן במרכזים למסירת דברי דואר.
הפרסום כולל מידע בדבר: חניית נכים; הנמכת מדרכה בדרך אל היחידה; הפרשי גובה בדרך אל ובכניסה ליחידה; הכניסה ליחידה; קיום מכשיר עזר לשמיעה (לולאת השראה); עמדה אוטומטית לקבלת מספר לתור ועמדה נגישה.


הקראה
לקוח עם מגבלות המבקש הקראה של טופס או סיוע במילוי טפסים, יקבל סיוע מפקיד השירות והמכירות באשנב, בהתאם להוראות התקנות.


הכשרת עובדים
עובדי חברת דואר ישראל הנותנים שירות לציבור עברו סדנא בנושא נגישות הכוללת התנסות חווייתית.


אתר החברה
אתר חברת דואר ישראל במרשתת הונגש במטרה להקל על השימוש בו, וכן להפוך את המידע לזמין עבור אנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר גלישה בנוחות ובקלות.
השימוש 
באתר ניתן באמצעות קורא מסך, ניווט מקלדת, חדות צבעונית, צבעוניות חד-גוונית, חדות צבעים לטקסטים וחוסם הבהובים.


בכל נושא הקשור לנגישות
ניתן לפנות אל רכז הנגישות בחברת דואר ישראל בע"מ עו"ד אילן שפירא.
ניתן לפנות באמצעות:
טלפון: 076-8871495
פקס: 076-8872790
דואל negishut@postil.com  
באמצעות האתר בכתובת http://www.israelpost.co.il  בלשונית פניות ציבור – נגישות.