הממונה על חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, חל על חברת דואר ישראל בכפוף לסייגים שנקבעו בצו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999.
 
בכול פניה ובקשה בנושא חוק חופש המידע, ניתן לפנות אל מר שלומי אזולאי, הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברת דואר ישראל.  
 
כתובת: רחוב יפו 23 ירושלים מיקוד 91999
ניתן לפנות לממונה על חופש המידע:
בדף צור קשר , ב פקס: 076-8870010 , או בדואר אלקטרוני pniyot-fax@postil.com

 

דין וחשבון שנתי
לדו"ח חופש המידע לשנת 2017/2018 -מעודכן למרץ 2018 - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע לשנת 2016/2017 -מעודכן ליולי 2017 - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע לשנת 2015/2016 -מעודכן ליולי 2016 - לחץ כאן
לדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014/2015 - מעודכן ליולי 2015 - לחץ כאן