הדואר בראי הזמן - רשות הדואר

רשות הדואר הוקמה באפריל 1987, בהתאם לחוק רשות הדואר שהתקבל בכנסת, בתאריך 4.1.86, והחלה לפעול כגוף סטטוטורי עצמאי ב-31 במרץ 1987. יעדי החוק היו שלושה:
1. שיפור שירותי הדואר המוצעים לציבור, פיתוחם והרחבתם
2. ניהול הארגון כמפעל כלכלי עצמאי ורווחי
3. שיפור תנאי העבודה והשכר של העובדים, בהתחשב בהתייעלותם

 

ההסבה לרשות הייתה כרוכה בשינוי המבנה הארגוני בהתאם לתחומי הפעילות העסקית, בהכשרת העובדים ובהחדרת טכנולוגיה עדכנית ומיכון תהליכי המיון.

 

השינוי הגדול שחל ברמת שירותי הדואר בארץ, המכונה "מהפיכה מדוורת", היה לא רק במעבר ממשרד ממשלתי לרשות, אלא בתפישה העסקית, אשר הקיפה תחומי פעילות רבים, ופנתה ללקוחות קיימים ופוטנציאליים. שיפור השירות לציבור הלקוחות בא לידי ביטוי בריכוז כל השירותים לאשנב אחד (אשנב-כל), קיצור משך ההמתנה בתור (זמן ההמתנה הממוצע ירד מ - 9 דקות בשנת 1987, לפחות מ-4דקות בשנת 1997), הגדלת האמינות של השירות וזמינות המידע ללקוח (מעקב ממוחשב אחר פריט שנשלח באמצעות שירותי השליחים). בעיקר שמה לה רשות הדואר, כמטרה אסטרטגית, לקצר את משך הגעת מכתב לתעודתו. משך הזמן הממוצע להעברת מכתב רגיל בארץ קוצר מ - 2.5 ימים בשנת 1987, ל - 1.5 ימים בשנת 1997. שיעור המכתבים שהגיעו ליעדם תוך 48 שעות ממועד שיגורם עלה באופן ניכר, מ-61% בשנת 1987 ל-89% בשנת 1997. במקביל, שיעור המכתבים שהועברו לאחר 5 ימים ויותר, הצטמצם מ-8% ב - 1987, ל-2% בשנת 1997.

 

המהפכה התבטאה גם בשינוי סביבת העבודה הפיסית והטכנולוגית, בסניפים מעוצבים ומרווחים ובהכשרת העובדים לטיפול יעיל, מהיר ואדיב בקהל הלקוחות. הרשות קידמה ומיכנה את כל מערכות התפעול, הניהול והבקרה בכל הרמות. הושלם כל מערך המחשוב של סניפי הדואר. כן הותקנה מערכת למיון אופטי של מכתבים לפי מיקוד, עד לרמת אזור החלוקה של הדואר מערכת מיקוד חדשה ומערכת למיון ושינוע דברי דואר. הרחבת השירותים לציבור, ייעול תפעולם ומיכונם הוביל לרווחיות גבוהה יותר ושיפור השירות.