הדואר בראי הזמן - מראשית הדואר לרשות הדואר

המזרח התיכון - ערש התרבות האנושית, הוא מקום המצאת הכתב, וגם המקום בו הוחל, לראשונה, בארגון משלוח מכתבים על ידי הדואר, שנים רבות לפני המצאת הבול.

 

המגע הער בין תרבויות שונות, התנהל באזורינו משחר ההיסטוריה, יצר כר פורה להתפתחות שיטות להעברת מסרים ואמצעים לשיגורם, והודות לדרכים שחצו את ארץ-ישראל, עמדו לרשות יושבי האזור אמצעי קשר יעילים.

 

התפתחותם של אלה משקפת את השינויים המדיניים, החברתיים, הכלכליים, הטכנולוגיים והתרבותיים שחלו בעולם בכלל ובאזורינו בפרט, למן העת העתיקה, הגשמת הציונות והקמת מדינת ישראל, ועד ימינו אנו.

 

* נערך על פי ספרו של פ. אריה, "תולדות הדואר בישראל", הוצאת אריה מס, ירושלים 1966.