הדואר בראי הזמן - הדואר המצרי

משרד הדואר המצרי נפתח ביפו ביולי 1870, בעקבות פתיחת קו ספנות ממשלתי מצרי באגן המזרחי של הים התיכון. בית דואר זה פעל תקופה קצרה ונסגר בפברואר 1872. בית הדואר השתמש בבולים מצריים.