אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה וגופים ציבוריים

לפניכם קישורים לאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים. בנוסף, לפניכם אתרי ממשל זמין, המאפשרים לבצע שאילתות ופעולות מקוונות ואינטרקטיביות.
שער הממשלה
הכנסת
משרדי הממשלה
משרד האוצר משרד המשפטים
המשרד לאיכות הסביבה משרד העבודה והרווחה
משרד הבטחון משרד הפנים
המשרד לביטחון פנים משרד לקליטת עליה
משרד הבינוי והשיכון משרד ראש הממשלה
משרד הבריאות משרד התחבורה
משרד הדתות משרד התיירות
משרד החוץ משרד הכלכלה והתעשייה
משרד החינוך, התרבות והספורט משרד התקשורת
משרד החקלאות משרד לתשתיות לאומיות
משרד המדע המוסד לביטוח לאומי
 
אתרי ממשל זמין המאפשרים לבצע שאילתות ופעולות מקוונות ואינטרקטיביות:
בנק ישראל - שערי החליפין
ועדת האינטרנט הממשלתית - רישום שמות אתרים ממשלתיים
לפ"מ - אתר המכרזים הממשלתי
מאגר קרנות השתלמות לעובדי הוראה
מחשבון לחישוב מס הכנסה וטפסים
משרד האוצר - מערכת שאילתות לתקציב המדינה
משרד ראש הממשלה - הודעות לעיתונות
נציבות שרות המדינה - משרות פנויות בשירות הציבורי
דובר צה"ל
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - שאלות ועזרה